Huisslaafjes

 

De meeste kinderen die werken in de huishouding wonen bij hun ‘werkgever’ in en hebben weinig of geen contact met hun eigen familie. Ze leven geïsoleerd en komen nauwelijks buitenshuis. Op deze manier zijn kinderen overgeleverd aan de grillen van hun werkgever. Het gebrek aan scholing vergroot hun kwetsbaarheid voor uitbuiting. Eerdere onderzoeken toonden aan dat kinderen vaak 12 tot 14 uur per dag werken, soms zelfs 16 uur, en 7 dagen per week. Naast de lichamelijke gevaren die huishoudelijk werk voor kinderen met zich meebrengt, zoals sneden, brandwonden, rugklachten, uitslag, uitdroging etc.,  kunnen kinderen die in de huishouding werken psychosociaal letsel oplopen als gevolg van hun lage en buitengesloten status, hun isolement, vernedering en mishandeling.

uiterst boven :

de volkskrant

 

boven :

de morgen

 

links :

www.terredeshommes.nl